Aasta kelner

1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005

Aasta kelnerite väljaselgitamisel on üsna pikk ajalugu. Nõukogude perioodil peeti konkursse perioodiliselt iga kahe aasta tagant, kuni aastani 1985, kui algas suur alkoholivastane võitlus ja seoses sellega soikus ka huvi pidulike banketilauadade vastu. Eesti parimad kelnerid on esindanud nii individuaalselt kui võistkondlikult meie riiki üleliidulistel võistlustel, kus selgitati parim liiduvabariik ja peab mainima, et alati tuldi tagasi auhinnaliste kohtadega, sest meie kõrge teenindamistase oli tuntud üle Nõukogude Liidu. Kõik sai alguse Dmitri Demjanovi suurepärasest esinemisest, kes aitas hiljem pidevalt noori kelnereid ettevalmistada üleliidulisteks võistlusteks.
Kuuekümnendate aastate lõpus toimus meie vabariigis uue kelnerite põlvkonna esiletõus, kes nii igapäevatöös kui erinevatel kutsemeiterlikkuse võistlustel olid suured eeskujud oma kolleegidele: Kalev Amberg, Ants Pottmann, Mati Laur, Jaak Põldma, Enn Mitt, Erik Liim, Jüri Kalda, Jüri Lääne, Valdo Roomelt, Rein Noode, Valeri Fjodorov, Guido Kõss, Tõnu Vahtel, Ilmar Kungla, Raivo Pringi, Ando Lahi – kelledest hiljem said suurepärased baarmenid.
Kõrgema teenindamiskultuuriga ettevõtted tol perioodil olid restoranid: Gloria, Kännu Kukk, Astoria, hotell Tallinn Jahisaal, hotell Viru , kohvik-varitee Tallinn.
Seitsmekümnendate aastate lõpus ja kaheksakümnendate aastate esimesel poolel andis suure panuse kelnerite koolitusse 15. Tehnikakool Tallinnas, mille lõpetajate hulgas olid Margus Teemant, Raimo Saaremets, Tiit Saarmann, Urmas Talme, Paavo Pals, Heino Ala , kes võitsid palju auhinnalisi kohti aasta parima kelneri võistlustel ning on jäänud truuks valitud elukutsele olles momendil suurte catering/joogifirmade omanikud/juhid .
Kes on aga üheksakümnendate aastate Eesti parimad teenindajad, siis vaata meistrivõistluste tabeleid!!
11 aastat on ´ Aasta kelneri ´võistluste organiseerijaks olnud Piccolo Koolitus, kelle vilistlased on väärikalt demonstreerinud seda taset, mida nad on Piccolo õppeklassis omandanud!!