Baarmen

ÕPPEKAVA

Koolitaja
Piccolo Koolituse OÜ
Reg. nr. 10103847
Mustamäe tee 185-55 Tallinn 12912 (juriidiline)
Tulika 15/17 Tulika Ärimaja ( õppeklass )
Koolituslitsents 6431 HTM/majandustegevuseteatis 149078
Tel/fax 6528537 ; 50 66360
Urmas Otspere
A/a 10022077164002 Eesti Ühispank

KURSUSE NIMETUS
Baarmenite – baarineidude algintensiivkursus; ISCO kood 5123;
õppekeel – eesti

2. KURSUSE KESTUS
60 tundi

3. KOOLITATAVAD, NENDE VASTUVÕTUTINGIMUSED
Koolituse eesmärk
Anda osalejatele tööalaseid teadmisi, piisavaid oskusi erinevatekokteilide – segujookide valmistamiseks, töö organiseerimiseks erinevat tüüpi toitlustusettevõtetes. Anda osalejatele informatsiooni rahvusvahelisel turul saadaolevatest alkoholidest, veinidest.

Koolituse sihtgrupp
Vastuvõtu tingimusi ei ole. Koolitataval peab olema soov antud eriala omandada.

4. KOOLITATAVATE ARV
Kokkulepitud grupi suurus : miinimum grupi suurus 8 koolitatavat…..

5. KOOLITUSE ÕPPEMATERIAALNE BAAS
Kogu koolitus viiakse läbi Piccolo õppeklassis, kus on kõik vajalik olemas kokteilide – segujookide õpetamiseks.

Kasutatav õppevarustus

Tänapäevane baarmeni töövahendid, kvaliteetsed alkohoolsed joogid ja lisandid. Teooriatundides kasutatakse grafoprojektorit,  koolitaja poolt antakse mahukad kirjalikud õppematerjalid.

Kvalifikatsiooni võimalused

Põhitegevus on algtaseme koolitus. Ainult algtaseme lõpetanutele on võimalus osaleda kesktaseme ja kõrgtaseme koolitustel.

6. KASUTATAV ÕPPEVARUSTUS
Kvaliteetsed alkohoolsed joogid, ingrediendid, alkoholivabad pikendajad, baarides kasutatavad töövahendid, klaasid.
7. GRUPIJUHENDAJA nimi, kontaktandmed
Koolitajal ( Urmas Otspere ) on 38 aastane koolitaja kogemus:
1979 – 1986 (Juhkentali) 15. Tehnikakooli kelnerite koolitaja

1981 – 1992 Tallinna Õppekombinaadi külalislektor
1993 – Piccolo Koolituse OÜ asutaja, direktor – õppejõud

Väga paljud parimad ettekandjad – kelnerid on lõpetanud Otspere koolituse.
Eesti Vabariigi kõige tunnustatum baarmenite – kelnerite koolitusfirma.
Baarmeni õpilasi õpetatakse I. B. A. ( International Bartenders Association ) poolt välja antud programmide järgi. Meie koolitusprogramm ühtib ülemaailmselt tuntud John Whyte koolitusprogrammiga. Õpetaja on E. B. A. asutajaliige, selle president 1998 – 2003; E.B.A. auliige; mahuka baarmenite õpperaamatu “Joogiraamat – Särav kuld klaasis ” ja uuendatud kokteiliraamatu ” Kokteil – segujookide Kuningas ” autor – koostaja.

8. ÕPPEPROGRAMM, MOODULID
Koolitusprogramm ühtib ülemaailmselt tuntud John Whyte koolitusprogrammiga, mille alusel on koostatud ka meie vabariigi baarmenite kutsestandard. Kõik lõpetajad on võimelised töötama baarides, millised valmistavad kokteile – segujooke.
Praktilise ja teoreetilise õppe vahekord: 50 : 50

Õppeprogramm, ajajaotus

Teooria (30 tundi)

 • baarmeni ametijuhend/baarmeni roll,sotsiaalsed vilumused
 • kokteilimõiste, ajalugu, baaride jaotus
 • alkohoolsed joogid – ajalugu, toormaterjal, toodete klassifikatsioon
 • baaris kasutatav serviis, töövahendid, klaasid,masinad,seadmed
 • kokteilide rühmitused,segatud jookide klassifikatsioon
 • mittealkohoolsete toodete klassifikatsioon
 • testide lahendamine

Praktika (30 tundi)

 • töö segamisklaasi ja šeikeriga
 • klassikaliste kokteilide valmistamine
 • rahvusvaheliselt tuntud segujookide valmistamine
 • praktiline eksam

Koolituse lõpetamine

Tunnistuse saavad osalejad, kes täidavad järgmisi nõudmisi:

 • 90% osalus
 • läbivad kirjaliku eksami (vähemalt 75% õigeid vastuseid testiküsimuste üldarvust)
 • osalevad kõigis tegevuses
 • sooritavad praktilise eksami